· 

SGP vragen over: “Omgeploegd Grasveld Commandoweg”

Op het grasveld aan de Commandoweg, waar eerder het monument voor de 4e Commando heeft gestaan.

Grasveld aan de Commandoweg  © Multranet Media

Tussen het pad naar Uncle Beach met de plaquette met het gedicht van Churchill en het Schelde Coördinatie Centrum, heeft van 2 tot 11 februari jl. Nationaal Circus Barani gestaan. Dit circus is in de tweede helft van februari afgebroken en wat nu resteert, is een kaal en omgeploegd grasveld.

De SGP Vlissingen wil hierover de volgende vragen stellen:  

Was het college ervan op de hoogte dat, sinds het vertrek van Nationaal Circus Barani, het grasveld aan de Commandoweg er kaal en omgeploegd bij ligt?

Had Nationaal Circus Barani vergunning van de gemeente ontvangen om een tent op te bouwen op het grasveld aan de Commandoweg?
Zo ja, heeft het college bij deze vergunningverlening bedongen dat Nationaal Circus Barani, bij het opbouwen en afbreken van hun circustent, rijplaten moest gebruiken om ernstige schade aan het grasveld te voorkomen, aangezien het de laatste maanden veel het geregend en daardoor het grasveld extreem zompig is?

Zo nee, waarom niet?
Zo ja, heeft de gemeente gecontroleerd of deze rijplaten daadwerkelijk zijn gebruikt?
Wie is eigenaar van het grasveld aan de Commandoweg, de gemeente of het waterschap?
Wie is verantwoordelijk voor het herstellen en betalen van de schade aan het grasveld aan de Commandoweg?

Wanneer wordt de schade aan het grasveld hersteld?
Welke maatregelen gaat het college voortaan nemen om te voorkomen dat, na het toestaan van het organiseren van een evenement op deze locatie, grote en blijvende schade ontstaat aan het grasveld aan de Commandoweg?


Fractie SGP Vlissingen
Lilian Janse-van der Weele
Cor Tromp

Reactie schrijven

Commentaren: 1
  • #1

    Bas Roest (zaterdag, 02 maart 2024 19:42)

    Ja het circus had vergunning.
    Zodra het droger is zal het opgeknapt worden.
    Gemeente heeft contact met een door het circus ingehuurde loonwerker